Genrer: pop/rock, klassiskt/klassisk sång, musikal, visa, Opera

Undervisning: grupp, enskilt, kör

Utbildning: 2012 – 2014 Master of Education, lärarlicense Stockholms Universitet 2010 Upplevelseekonomi, Högskolan Gävle Ht -2004 Alexanderteknik Rörelse och funktion Ht -2004 Maskens röster Sång och teaterkurs, Torbjörn Ahlström Ht – 2003 Operahögskolan, Göteborg Fristående kurs 1999 – 2003 Mälardalens Högskola, Västerås Filosofie Kandidatexamen. Kammarmusikprogrammet, Vt -2002 Kungliga Tekniska Högskolan Sångröstens funktion Vt -1997 Uppsala Universitet, Musikvetenskap Ht – 1995 York University, Toronto Kanada. Bachelor of Music in Performance 1994 – 1995 University of Windsor, Windsor Kanada. Bachelor of Music in Performance 1993 – 1994 Bollnäs Folkhögskola. Sånglinjen 1992 – 1993 Kapellsbergs Musikskola, Härnösands Folkhögskola. Sånglinjen


Jag jobbar med att utveckla din röst där du är. Vi jobbar med andning,stöd,frasering,placering mm. För mig är det viktigt att se hela människan och att rösten är en del av dig som person. Du och din röst är unik och jag vill hjälpa dig hitta ditt uttryck och att du känner dig säker i din sång.