Genrer: , Genreöverskridande, men med tyngdpunkt på klassisk sång, musikal och visa

Undervisning: enskilt

Utbildning: Musikledarexamen 1974 Det Jydske Musikonservatorium i Århus, Danmark.
Sångpedagogexamen 1976 Göteborgs Musikhögskola.


Efter en lång yrkeskarriär sedan 1980 som sångpedagog och sångmetodiklärare vid Musikhögskolan i Göteborg (idag HSM, Högskolan för Scen och Musik, kallad 'Artisten') har jag nu gått i pension och flyttat till Södertälje. Min absoluta styrka är att hjälpa personer att hitta sin "elastiska och organiska grundröst" oavsett genrer och förkunskaper. Jag har utvecklat min egen metod ,"Genrelös teknik" som bygger på kopplingen till sin talröst. Den innefattar grundteknik, förståelse av sångkroppen, instuderingsteknik, berättarteknik, talteknik och naturligtvis musikaliskt gestaltningsarbete med sånger av olika slag. Jag arbetar lika gärna med professionella som med nybörjare. Har också som huvudansvarig för utbildning av sångpedagoger gått kurser och förkovrat mig i 'moderna sångtekniker', t.ex. Estill och CVT. Sedan mitten av 2000-talet har fokus legat på musikalsång, bl.a. genom att jag undervisade Artistens musikalstudenter i deras grundträning.

Erhöll Musikaliska Akademins stora pedagogiska pris år 2008.