Genrer: pop/rock, klassiskt/klassisk sång, jazz, musikal, visa, folkmusik/-sång, Opera

Undervisning: grupp, enskilt, kör

Teknik: Specialitet resonansrörsmetod i röstträning

Utbildning: 2 år,Nordiskt Musikkonservatorium
3 år, Operastudio 67 samt Birkagårdens Folkhögskola
2 år,Teater-, och Operahögskolan i Göteborg
2 år, Operahögskolan i Stockholm
2 år Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, ( sångpedagog )
25 års arbete på scen


*Jag finns på Östermalm, har elever i alla åldrar, nybörjare till professionella sångare, så alla kan känna sig välkomna.
*Även Du som kanske aldrig fått öva att hitta ton. Gehöret och rösten brukar alltid gå att förbättra bara man får möjlighet att öva metodiskt från den plats man befinner sig.
*Barn som vill söka musikklass kan jag hjälpa träning av sångteknik, gehör och teori inför prov så att det blir större chans att komma in, och att provet upplevs som spännande och glädjefyllt.
*Rörfonation i vatten uppskattar jag som komplementmetod för sång/andningsteknik, och som säkerhet för rösthälsa. Metoden ger stor övningsfrihet för eleven och är gediget vetenskapligt bevisad. Speciellt de mer seniora sångarna har upplevt positiva resultat med förbättrad intonation och ökat tonomfång. Jag har lång erfarenhet av att undervisa i metoden, även för hela körer.