Genrer: pop/rock, musikal, visa,

Undervisning: grupp, enskilt

Utbildning: Utbildad Musikalartist
Sånglektioner hos flertalet pedagoger, i Sverige och utomlands.


Jag arbetar med eleven som utgångspunkt och anpassar teknik, uttryck och nivå utifrån denne. Varje sång har en melodi och en text, det svåraste är att kombinera dessa så de låter som en enhet. Därför jobbar vi med både och, simultant.
Glöm ej att andas!