Genrer: klassiskt/klassisk sång,

Undervisning: enskilt

Utbildning: Kyrkomusiker- och sångpedagogutbildning vid Musikhögskolan Göteborg, Diplom i sång vid samma skola.
Scenisk utbildning vid Statens Scenskola i Göteborg.


Började arbeta som sångpedagog 1971, först på Hvitfeldtska musikgymnasiet, därefter på SÄMUS, Göteborg, och Musikhögskolan i Göteborg. Efter flytt till Malmö och senare Stockholm har jag mestadels undervisat privat men också vid KMH i Stockholm. Tillsammans med pianister har jag givit kurser i interpretation vid Musik vid Siljan och under åren 2002-2010 vid Uppsala Universitet.
I övrigt har min huvudsakliga karriär varit som operasångerska, fastanställd först vid Malmöoperan, senare vid Stockholmsoperan, totalt 24 år. Dessutom stor erfarenhet av romanssång, kyrkomusik och nutida konstmusik.
Akademiska studier som avslutades med magisterexamen i musikvetenskap på Stockholms universitet i december 2015.
Arbetar gärna med utppörandepraxis i äldre musik – det intresserar mig mycket!