Genrer: pop/rock,

Undervisning: grupp, enskilt

Teknik: Hitta sången genom talet

Utbildning: SMI - Sångpedagog
Kulturama - yrkeslinjen för sångare
Spegelteatern - skådespelare
Wendelsbergs fhsk - musikal


I över tretton år har jag jobbat med olika röster på ett eller annat sätt i både tal och sång. Mitt intresse för rösten och betydelsen av hur vi använder den är stort och passionerat.

Jag är bland annat utbildad röstcoach/sångpedagog på Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och jobbar också som skådespelare och sångare. Sedan 2008 ingår jag i Vadstena nya teaters fasta ensemble.

Jag har valt att se rösten som en helhet. Det vill säga att även om det är sången du helst vill utveckla, tar vi ändå ”talvägen” dit. Detta har inte bara fördelen att du på köpet utrustar dig med en slitstark talröst – utan är också ofta den snabbaste vägen till att få resultat rent sångtekniskt. Att jobba på det här sättet är också en effektiv metod för att hitta ett avskalat, enkelt, lustfyllt och naturligt sånguttryck.

Det finns med andra ord mycket användbart att ta med sig från talet till sången och vice versa.

Det har till exempel den fantastiska sångaren och skådespelaren Glenn Close förstått, som uttrycker med sina egna ord:
The only way that I could kind of psychologically attack the big song were thinking of them as monologues and then slowly kind of slide them into the music.

Exempel på vad en sång/röstlektion med mig kan innehålla:

Uttryck och tolkning av låtmaterial
Andning och stöd
Från tal till sång (medvetandegöra skillnaden)
Fonationsrör
Avspänning
Kroppsmedvetenhet
Artikulationsövningar
Övningar för utvidgning av register

Förutom att undervisa i rösttteknik enskilt föresläser jag och leder workshops på företag som till exempel: Scania, Semantix, Uppsala universitet och Crisp.