Genrer: pop/rock, jazz, musikal, visa, folkmusik/-sång, Soul, kulning, scenisk gestaltning.

Undervisning: grupp, enskilt

Utbildning: Kulningskandidat, Kungliga Musikhögskolan (2015)

Magisterexamen i Att gestalta med sång och språk, Stockholms Dramatiska Högskola (2014)

Konstnärlig Kandidatexamen i Jazz- och rocksång, Musikhögskolan Örebro (2013)


"Min son har nu sjungit med Cornelia Arvidsson en termin och hon har varit helt fantastisk. Vilket bemötande och förmåga att locka fram sång, toner och glädje hos en kille som har det svårt i vardagen och bara är 10 år. "

”Sånglektioner med Cornelia har varit väldigt bra, de har givit mig en trygghet i min egen röst som jag inte visste saknades, både i sång och i vardagen.” Björn, 27.


Din fantastiska röst gör det möjligt för dig att kommunicera känslor och budskap till andra människor. Som instrument är rösten helt annorlunda från andra instrument, det sitter ju inuti kroppen och påverkas av hur du andas, känner dig känslomässigt, ditt mentala tillstånd och hur du är närvarande i din kropp.

Du behöver inga förkunskaper, jag utformar lektionerna individuellt för varje elev. Pop, rock, hiphop/rap, visor, blues, jazz, soul eller folkmusik.

Jag är intresserad av människors olika uttryck och musikalitet, och jag hjälper dig att känna, förstå, acceptera och kanske också att utmana din röst! Min lokal ligger i Fisksätra – Nacka/Sthlm. I lokalen har jag inspelningsmöjligheter, det är poppis att avsluta terminen med en inspelning du får med dig hem! Stor möjlighet till spännande och roliga lektioner alltså!

Mina elever är nöjda med den mix jag ger dem. Igenom min erfarenhet av att arbeta i medveten närvaro med rösten får Du undersöka lekfullt och accepterande. Detta kompletterar jag med traditionell sångteknik som ger en hälsosam vokal grund, och modernare teknik som kan ge aha-upplevelser. Slutligen ser jag det som min uppgift att vi ska skratta mycket, skrattet är så viktigt för andningen, kroppens avslappning och för att vi ska vilja öva.Om mig som sånglärare:

- Sånglärare VT -17 på STDH (tidigare DI)
- Lärare i sång och språk oktober 2017 STDH
- Assistent vid flertalet tillfällen till Pia Olby vid hennes undervisning på Stockholms Dramatiska högskola (STDH)
- Stort intresse av medveten närvaro i kroppen, rösten, texten, rytmen, musiken
- Magisterexamen i gestaltning av sång och språk
- Fem terminers erfarenhet av undervisning för yngre åldrar, från 9 år
- Erfarenhet av gruppundervisning, främst fokuserad på medveten närvaro i sångrösten
- Älskar rock, pop, visa, folk… Och hur en och samma röst kan få utrycka sig i alla genrer! Utbildad jazz- och rockmusiker på Örebro Musikhögskola
- Kandidat i Kulning
- Utbildad inom Estill Vocal Technique, obs! Level one.
- Började med musiken som saxofonist
- Kunskap om låtskriveri, arrangering och text. Tilldelad flertalet stipendier i och med detta – bland annat Fonogramstöd från Kulturrådet i Juni 2017

Annat jag gjort/blivit belönad med:

- Partille Kulturstipendium 2017, för mitt kommande album
- Free the natural voice, kurs via teateralliansen, november 2015
- KMA:S lokala stipendium till enskild stipendiat för bästa examensarbete, örebro 2013
- KMA:s lokala stipendium för högre utbildning, örebro 2013
- Lars och ruby ullmans stipendium bifrostorden, örebro, 2013
- Jag har arbetat med personer med funktionsvariationer. Vana att bemöta bland annat autism och epilepsi.
- Essän "Det var ingenting särskilt", om distans till egot i framträdandet, STDH, 2014. Handl. Maria Johansson.
- Uppsatsen "Om värdet - en studie i upplevelsen av komposition i samband med övningar baserade på terapiformen ACT", ÖU, 2013. Handl. Jonas Ålander.


Välkommen till mig, din första lektion får du för halva priset!
www.corneliaarvidsson.se