Genrer: klassiskt/klassisk sång, visa, folkmusik/-sång, Opera

Undervisning: grupp, enskilt

Utbildning:


Lång erfarenhet av undervisning i sång, tal och röstteknik bl.a. på Kaggeholms folkhögskola och Betelseminariet som konsult i röstteknik & presentationsteknik
som kyrkosångerska.

Utbildning
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
sångpedagog och talpedagog
musiklärare
kantor
Lärare bl a:
Folke Sällström, professor
Doroty Irving, professor
Åke Nygren, talpedagog
Lilian Gentele, operasångerska och sångpedagog

Övrig utbildning
Kungliga Tekniska Högskolan
Vidareutbildning för sångpedagoger
Ett stort antal kurser i
sång och interpretation
talteknik
röst och rörelse
kroppsspråk