Genrer: klassiskt/klassisk sång, visa, folkmusik/-sång, Opera

Undervisning: grupp, enskilt

Utbildning:


Lång erfarenhet av undervisning i sång, tal och röstteknik bl.a. på Kaggeholms folkhögskola och Betelseminariet som konsult i röstteknik & presentationsteknik som kyrkosångerska. Utbildning Kungliga Musikhögskolan, Stockholm sångpedagog och talpedagog musiklärare kantor Lärare bl a: Folke Sällström, professor Doroty Irving, professor Åke Nygren, talpedagog Lilian Gentele, operasångerska och sångpedagog Övrig utbildning Kungliga Tekniska Högskolan Vidareutbildning för sångpedagoger Ett stort antal kurser i sång och interpretation talteknik röst och rörelse kroppsspråk